• Strona główna
  • Energooszczędność, poprawka akustyki i bezpieczeństwa - Tubolit S z klasą...

Energooszczędność, poprawka akustyki i bezpieczeństwa - Tubolit S z klasą BL-s1, d0

10 lipiec 2024  

Tubolit S firmy Armacell jest elastyczny, ekstrudowany materiał izolacyjny, który zapobiega stratom energetycznym na przesyle i zabezpiecza przed przenoszeniem hałasów przez Struktura budynku. Posiada klasę reakcji na ogień BL-s1, d0 (dla grubości 6, 9, 13 mm), jego właściwości w zakresie termicznym, akustycznym, a także bezpieczeństwa pożarowego zostały wyróżnione przez niezależne laboratorium COBR i Efectis NL.

Cechy dobrych materiałów izolacyjnych

Podstawowym elementem mechanizmu przetwarzania materiałów izolacyjnych jest kontrola jego wykorzystania na systemach grzewczych i sanitarnych w przypadku transportu czynników utleniania innych niż otoczenie oraz zwiększającego komfort cieplny w systemach grzewczych poprzez nośniki konwersji.

Tubolit S to produkt wykonany z pianki polietylenowej (PEF zgodna z normą EN 14313) o zamkniętej sile komórkowej, w postaci gotowych połączeń, do najczęściej spotykanych średnic prowadzących do siedziby rodziny i budynków użyteczności publicznej. Pianka zapewnia jednoczesną ochronę przed wzrostem ciepła nawet o 90% w przypadku systemów grzewczych, aby zapewnić wzmocnienie wody (λd = 0,04 W/m⋅K), jak również zapobieganie powstawaniu dźwięków dzięki odizolowaniu rur od konstrukcji budynku.

Wysoka funkcjonalność aplikacji i Holandii do typowych instalacji przyspieszających i ułatwiających prace montażowe, a także ich przydatność do bardziej złożonych elementów instalacji takich jak Kolanko, Kształtki, Kołnierz itp., Skala ciągłości i szczelności.

Pianka od zewnątrz posiada dodatkowo zewnętrzną powłokę foliową zapewniającą ochronę izolowanej powierzchni przed odblokowaniem materiałów budowlanych.

W celu zwiększenia komfortu w trakcie długotrwałego użytkowania, Tubolit S dostępny jest w dwóch kolorach foliowej osłony – niebieskim i czerwonym – co umożliwia szybką i wygodną identyfikację rodzaju instalacji w przypadku konieczności największych prac naprawczych.

Wyższy stopień bezpieczeństwa

Systemy izolacyjne powinny sprawdzać się nie tylko w warunkach typowego użytkowania, ale również w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. pożar. Otuliny Tubolit S (6, 9, 13mm) są zgodne z normami EN 13501-1, EN ISO 11925-2 i EN 13823 i zostały sklasyfikowane w klasie reakcji na ogień BL-s1, d0, co potwierdza, że ​​materiał nie przyczynia się do rozprzestrzeniania ognia, emituje ograniczoną ilość dymu i nie wytwarza płonących kropli mogących przyczynić się do generowania poprzenia.

W przeciwieństwie do materiałów dobrze izolujących, ale zaliczanych do kodów klas reakcji na ogień, Tubolit S przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – zarówno w zakresie spowolnienia tempa rozwoju pożaru, jak i jego rozprzestrzeniania się, jak również rozwiązania zmniejszającego powstawanie dymu zmniejszającego jasność dróg ewakuacyjnych i mogącego powodować zatrucie lub poparzenia dróg oddechowych.

Dodatkowo Tubolit S spełnia wymagania restrykcyjne dotyczące lotnych związków organicznych europejskich certyfikacji- francuskiego, włoskiego, belgijskiego, niemieckiego AgBB, Blauer Engel i Eurofins Indoor Air Comfort GOLD). Dodatkowo, właściwości użytkowe Tubolit S marki Armacell zostały wykonane w niezależnych notyfikowanych laboratoriach badawczych Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach w zakresie nowej temperatury roboczej oraz przez COBR i Efectis Nederland BV pod kątem reakcji na ogień i przewodność cieplną.

Zgodnie z wynikami ostatniego testu 0919 Güteschutzgemeinschaft Hartschaum eV wydała certyfikat „Standard” właściwości użytkowych w zakresie reakcji na ogień i przewodność cieplnej oraz wszystkie znaki deklarowane przez producenta właściwości.

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA: