• Strona główna
  • Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z Cemex” – trzecia edycja już za nami

Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z Cemex” – trzecia edycja już za nami

25 czerwiec 2024  

Cemex Polska już po raz kolejny nagrodził najlepsze prace dyplomowe skupione wokół tematyki innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych w branży cementowej, betonowej i kruszywowej.

Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z Cemex” został zorganizowany już po raz trzeci. Idea przedsięwzięcia wpisuje się w globalną strategię firmy – „Future in Action”, której celem jest redukcja emisji CO2 w zakładach Cemex o co najmniej 55% do 2030 roku.

Finał trzeciej edycji konkursu miał miejsce 18 czerwca br. w siedzibie Cemex Polska w Warszawie. Wśród dziesięciu finalistów wytypowanych do drugiego etapu, jury i kapituła konkursu wyłoniła trzech zwycięzców.
Zwycięskie prace wyróżniały się wyjątkową kreatywnością oraz potencjałem wykorzystania zawartych w nich badań do wprowadzenia pozytywnych zmian na rynku budowlanym.

Bieżąca edycja konkursu skierowana była do absolwentów oraz studentów wyższych uczelni technicznych, którzy obronili swoje prace w okresie od września 2022 r. do marca 2024 r.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do organizatora wpłynęły zgłoszenia od ponad 30 dyplomantów z 17 uczelni wyższych z całej Polski.

Nadesłane prace obejmowały szersze spojrzenie na zagadnienia zrównoważonego rozwoju branży budowlanej, a w tym: gospodarkę obiegu zamkniętego w budownictwie, optymalizację i poprawę efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów, a także zastosowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych, które pozwolą na ograniczenie wykorzystania zasobów naturalnych.

Jury i Kapituła konkursowa za najlepszą uznały pracę zgłoszoną przez Olimpię Siemiątkowską z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pt. „Badania wpływu mielonego węglanu wapnia na właściwości cementów wieloskładnikowych zawierających mielony granulowany żużel wielkopiecowy”. Promotorem zwycięskiej pracy jest dr hab. inż. Łukasz Kotwica. 
Drugie miejsce zajęła praca pt. „Badanie wpływu kruszywa z autoklawizowanego betonu komórkowego na perlitobeton” zgłoszona przez Nicole Kocierz z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Praca została napisana pod merytoryczną opieką dr inż. Barbary Słomki-Słupik.

Laureatką miejsca trzeciego została Martyna Gos z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, autorka pracy pt. „Wpływ domieszek przyspieszających wiązanie na hydratację oraz właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych”. Promotorką jej pracy zgłoszonej do konkursu jest dr inż. Ewa Kapeluszna.

Oprócz wyłonionych laureatów przyznane zostały również wyróżnienia specjalne. Kapituła konkursowa doceniła pomysłowość i badawcze podejście zaprezentowane w pracy autorstwa Joanny Szechyńskiej z Politechniki Krakowskiej w Krakowie pt. „Wpływ biododatków pochodzenia roślinnego na wybrane właściwości niskoemisyjnych spoiw aktywowanych alkalicznie". Drugą wyróżnioną osobą została Dominika Świszcz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, autorka pracy „Wpływ anionów nieorganicznych na strukturę spoiw aktywowanych alkalicznie”.

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali nagrody finansowe w wysokości odpowiednio 7, 5 i 3 tys. zł. Nagrody pieniężne przewidziano również dla promotorów prac.

W składzie Kapituły tegorocznej edycji konkursu znaleźli się:
•    Rafał Gajewski – Przewodniczący Kapituły, Dyrektor Pionu Handlowego, Członek Zarządu Cemex Polska;
•    Prof. dr hab. inż. Lech Lichołai, Dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej; 
•    Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, Prorektor ds. Nauki Politechniki Lubelskiej Kierownik Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych i Geoinżynierii, Wydział Budownictwa i Architektury;
•     Prof. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, Kierownik Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; 
•    Iwona Wojtasik, Dyrektor Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Członek Zarządu Cemex Polska;
•    Włodzimierz Chołuj, Dyrektor Działu Prawnego, Prezes Zarządu Cemex Polska;
•    Michał Grys, Dyrektor Pionu Materiały, Członek Zarządu Cemex Polska;
•    Tadeusz Radzięciak, Dyrektor Pionu Technologii i Produkcji Cementu, Członek Zarządu Cemex Polska.

W składzie Jury Konkursu znaleźli się:
•    dr inż. Piotr Górak - Przewodniczący Jury, Menadżer Działu Doradztwa Technicznego; 
•    Teresa Bonaszewska – Wyszomirska, Menadżer ZJiTB - Zespół Jakości i Technologii Betonu;
•    Piotr Karbownik, Menadżer ds. Zarządzania Produktami – Beton i Kruszywa;
•    dr Henryk Radelczuk, Menadżer w Dziale Jakości;
•    Łukasz Szabat, Menadżer Rozwoju Produktów Specjalistycznych – Beton;
•    Piotr Jurczuk, Menadżer Zespołu Rozwoju Sprzedaży - Pion Handlowy.

Cemex nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych, mających za zadanie wspierać transformację polskiej gospodarki w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa. Osiągnięcie neutralności klimatycznej to priorytet Cemex, który poprzez dostarczanie zrównoważonych produktów i rozwiązań oraz promocję gospodarki przyjaznej środowisku kontynuuje proces redukcji emisji CO2. Cemex współpracuje z uczelniami, studentami i absolwentami, dzięki których zaangażowaniu, pomysłowości i wykorzystywaniu innowacyjnych rozwiązań jesteśmy bliżej osiągnięcia zamierzonego celu.

Cemex Polska zamierza kontynuować konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z Cemex”. Już jesienią tego roku zostanie ogłoszona jego kolejna edycja. 

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA: