• Strona główna
  • 90% produktów Rockfon z certyfikatem Cradle to Cradle Certified®

90% produktów Rockfon z certyfikatem Cradle to Cradle Certified®

5 kwiecień 2022  

90% produktów Rockfon wytwarzanych w Europie posiada certyfikat Cradle to Cradle na poziomie Silver lub Bronze. Certyfikaty Cradle to Cradle są uznawane w kilku głównych systemach oceny budynków, w tym LEED v4. Wykorzystanie produktów Rockfon z certyfikatem Cradle to Cradle może zapewnić dodatkowe punkty w tych systemach.

Certyfikat Cradle to Cradle wyróżnia rozwiązania, które pozytywnie oddziałują na ludzi i planetę. Wybierając certyfikowane płyty sufitowe Rockfon, klienci otrzymują nie tylko świetny produkt, ale rozwiązanie przygotowane z myślą o bardziej zrównoważonej przyszłości.

Aby uzyskać certyfikat Cradle to Cradle Rockfon podjął ścisłą współpracę z partnerami z łańcucha dostaw w zakresie bezpieczeństwa materiałów dla zdrowia, obiegu zamkniętego produktów, ochrony czystego powietrza i klimatu, gospodarowania wodą i glebą oraz sprawiedliwości społecznej.

Firma od lat działa na rzecz oszczędności wody i zmniejszenia emisji CO2 w procesie produkcyjnym i łańcuchu wartości. Rozwiązania akustyczne Rockfon wykorzystują kamień naturalny, dzięki czemu mogą tworzyć obieg zamknięty i w pełni nadają się do recyklingu. Spełniają najsurowsze limity emisji do powietrza wewnątrz pomieszczeń, oraz nie zawierają żadnych substancji, których dopuszczalny poziom określają wymagania Cradle to Cradle. Dostawcy Rockfon podpisują Kodeks postępowania dotyczący m.in.: przestrzegania zgodności z przepisami i normami, uczciwego zatrudnienia, dokonywania zakupów w sposób etyczny i zachowywania zasad ekologii.

Instytut Innowacji Produktów Cradle to Cradle wyznacza jedne z najbardziej kompleksowych norm projektowania i wytwarzania produktów mających korzystny wpływ na współczesność i przyszłość. Zajmuje się wspieraniem gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez produkty, które pozytywnie oddziałują na ludzi i planetę. Poprzez program Cradle to Cradle Certified® Products, Instytut ustanawia światowe standardy dla bezpiecznych i wytwarzanych w odpowiedzialny sposób produktów.